Wprowadzenie

Codesys oferuje środowisko programistyczne dla sterowników PLC. Autorzy programu przygotowali dla użytkowników wiele ułatwień pozwalających zaoszczędzić czas… pozostawili jednak wiele ‘rozwiązań specyficznych’, które potrafią spowodować wypadanie włosów z głowy. Oto krótka prezentacja głównych funkcji.

1. Nowy program i wybór sterownika

Przy tworzeniu nowego programu w pierwszej kolejności zostaniemy poproszeni o wybór sterownika. Jeśli modelu Twojego sterownika nie ma na liście, najprawdopodobniej coś poszło nie tak w czasie instalacji, lub w Twojej wersji CoDeSys’a brakuje 'targetów' do obsługi Twojego PLC. Rozwiązaniem jest ponowna instalacja lub kontakt ze sprzedawcą oprogramowania...

1

Po wyborze sterownika otworzy się główne okno konfiguracji. O konfiguracji napiszę w kolejnych artykułach - na ten moment wystarczy nacisnąć OK.
Program poprosi nas teraz o nazwanie głównego programu i o określenie języka programowania. Proponuję zostawić nazwę PLC_PRG. Co do języka – używam ST (Structured Text) i wszystkie dalsze opisy dotyczyć będą tego języka.

2

2. Okna, menu itd.

Po lewej stronie znajduje się okno z obiektami, które chcemy edytować. Dolne zakładki opisują w kolejności „POUs” czyli programy, funkcje i bloki funkcyjne, „Data types” czyli definicje zmiennych złożonych (coś jak definicje obiektów w innych językach), „Visualizations”, czyli wizualizacje do sterowania programem lub przeglądu wybranych parametrów i „Resources”, gdzie znaleźć możemy poszczególne elementy konfiguracji programu.

3

W głównym oknie po prawej stronie widnieje aktualnie otwarty program PLC_PRG. Jeśli okno nie jest otwarte, należy kliknąć dwa razy na linię „PLC_PRG(PRG)” w oknie z obiektami po lewej stronie.

Okno edycji podzielone jest na 2 części. W górnej definiuje się zmienne pomiędzy liniami VAR i END_VAR. W dolnej pisze się program.
Na samym dole, pod oknem edycji znajduje się pole, w którym system wyświetlać będzie komunikaty tj. wyniki sprawdzania programu, błędy itd.
To tyle :) Napiszmy pierwszy program!